Ημερομηνία

2-5/2/2023

Ωράριο

Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή 10:00 - 19:00
Σάββατο 10:00 - 20:00

0
τ.μ. εκθεσιακών χώρων
0
εκθέτες από 40 χώρες
0
επισκέπτες από 26 χώρες

Παράλληλες εκδηλώσεις

Με την αιγίδα

Υποστηρικτές

Επίσημοι Χορηγοί - Πάροχοι | HELEXPO

Επίσημη Τράπεζα
Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών
Επίσημος πάροχος ενέργειας
Επίσημος Τηλεπ/κός Πάροχος
Official IT Partner